Osmanlı Padişahlarının Kabirleri

Gönderen BlogMan 27 Mart 2010

''OSMANLI PADİŞAHLARININ KABİRLERİ''
Nurıosmaniye Camii'nde iki tane Padişah Türbesi vardır. Ama ikisinin de içi boştur.Daha doğrusu boş derken içinde padişah yoktur. Kızları veya başka padişah yakını vardır. Çünkü bu Camiyi ilk başlatan I. Mahmut kendisi için yaptırmıştı ilk türbeyi ama ömrü vefa etmedi yerine geçen III. Osman ise Camiyi tamamladı. Kendi adına türbeyi de caminin arka tarafına yaptırdı ama yine türbenin içine defnedilmek nasip olmadı. En yaşlı tahta çıkan padişah olarak bilinen III. Osman’ın mezarı da yine I. Mahmud’un defnedildiği yer olan Yeni Cami arkasındaki Hatice Tahran Sultan Türbesindedir.

Gelin isterseniz bugün Osmanlı Padişahlarının mezar ve türbe yerleri hakkında kısa bir bilgi verelim…

1-I. Osman Gazi Hân: Bursa'da Osman Gazi Türbesi'nde.

2- Orhan Gazi Hân: Bursa'da Orhan Gazi Türbesi'nde.

3-I. Murat Hân: Bursa, Çekirge'de kendi türbesinde.

4-I.Bayezit Hân: Bursa'da Bayezit Hân Türbesi'nde.

5-I.Mehmet Hân: Bursa Yeşil Türbe'de.

6-II.Murat Hân: Bursa, Muradiye semtinde.

7-II.Mehmet Hân: Fatih'te, Fatih Camii bahçesindeki türbesinde.

8-I.Selim Hân: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde.

9-I.Süleyman Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesinde.

10-II.Bayezit Hân: Bayezıtta Bayezit Camii bahçesindeki türbesinde.

11-II.Selim Hân: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde.

12-III.Murat Hân: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde.

13-III.Mehmet Hân: Ayasofya Camii bahçesindeki türbesinde.

14-I.Ahmet Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde.

15-I.Mustafa Hân: Ayasofya Camii önündeki türbesinde.

16-II.Osman Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde.

17-IV.Murat Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde.

18-İbrâhim Hân: Ayasofya Camii bitişiğindeki türbesinde.

19-IV.Mehmet Hân: Yeni Camii arkasında Turhan Valide Sultân Türbesinde

20-II.Süleyman Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanunî Türbesi'nde.

21-II.Ahmet Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanuni Türbesi'nde.

22-II.Mustafa Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

23-III.Ahmet Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

24-I.Mahmut Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

25-III.Osman Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

26-III.Mustafa Hân: Lâleli Camii önündeki türbesinde.

27-I.Abdülhamit Hân: Bahçekapı'da Hamidiye Türbesi'nde.

28-III.Selim Hân: Lâleli Camii önündeki türbesinde.

29-IV.Mustafa Hân: Bahçekapı'da Hamidiye Türbesi'nde.

30-II.Mahmut Hân: Çemberlitaş'taki kendi türbesinde.

31-I.Abdülmecit Hân: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde.

32-I.Abdülaziz Hân: Çemberllitaş'taki Sultan II. Mahmut Hân Türbesi'nde.

33-V.Murat Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

34-II.Abdülhamit Hân: Çemberlitaş'ta Sultan II. Mahmut Hân Türbesi'nde.

35-Reşat Hân: Eyüp'te Sultan Reşat Hân Türbesi'nde.

36-Vahidettin Hân: Şam'da Sultan Selim Camii kabristanındadır.

"rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmaîn"


Bu arada Türbelerle ilgili kısa bazı bilgiler vermekte fayda var dostlar

a) Eyüp Sultan’da türbesi bulunan Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet Reşat'tır.

b) Yine Osmanlı Padişahları içerisinde padişah olarak tek yurtdışında mezarı olan Sultan Vahdettin’dir. Cenazesi Türkiye’ye getirilmek istenmişse de ailesi kabul etmemiştir zira Suriye o dönemde Osmanlı toprağı olduğu için orası da vatan olduğunu belirtilmiştir.

c) Sultan V.Murat kendisi Yahya Efendi Hazretlerinin oraya defnedilmek istemişti ama o dönemin siyasi şartları ve ortamın karışık olmasından dolayı mezarının tahrip edilmesinden veya zarar gelmesi endişesiyle Yeni Camii Hatice Tahran Sultan Türbesindedir.

d) I. Abdülhamit Han’ın türbesinde Resullah S.A efendimizin ayak izinin bir kopyası da bulunmaktadır. Bunun aslı Topkapı Sarayı’ndadır. (Nakş-ı Kadem-i Şerîf: Altından yapılmış bir kapak ve çerçeve içinde yer alan, üzerinde Peygamber efendimizin mübârek ayak izi olan taşıdır. Eyyûb Sultân, Sultan Üçüncü Mustafa ve Sultan Birinci Abdülhamîd Han türbelerinde de bunlardan birer tâne bulunmaktadır.)

e) Sultan Selim Han'ın sandukasının üstünde, büyük âlim Ahmed ibn-i Kemâl Paşa'nın kaftanı örtülüdür. Örtünün konması meşhur rivâyette şöyle anlatılır: Sultan Selim Han, Mısır Seferi'ni tamamlayıp, Kahire’den Şam’a dönerken, yolda, o sırada Anadolu Kazaskerliği vazifesini yapan Ahmed ibni Kemâl Paşazâde'yi yanına çağırdı. Sohbet ederek giderlerken, İbn-i Kemâl’in atı birdenbire bir su çukuruna bastığı için Sultan Selim Han'ın üstü başı ıslanıp, kaftanı çamur oldu. İbn-i Kemâl Paşa telâşa düşünce, azametiyle meşhur olan Sultan Selim Han; “Bir âlimin atının ayağından sıçrayan çamur, benim için şereftir. Öldüğüm zaman bu kaftanı böylece sandukanın üstüne koysunlar!” deyip, sırtından kaftanı çıkarıp, saklattı.


Yazan: Fahri Çelebi

"Osmanlı Padişahlarının Kabirleri" Hakkındaki Yorum Sayısı 0 yorum

Yorum Gönder

Linkwithin

Related Posts with Thumbnails

Tarih Sayfalarında Konu Paylaşılmıştır...

Etiketler

12 Eylül Abide Şahsiyetler Adnan Menderes AkŞemseddin Alp Arslan Antlaşmalar Ashab-ı Kiram Asr-ı Saadet Atatürk Atatürk Yazı Atatürk'ün Konuşmaları Barbaros Hayreddin Paşa Burak Reis Cahiliye Dönemi Cezzar Ahmet Paşa Cumhuriyet Tarihi Cumhuriyet Yönetimi Çanakkale Savaşı Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa Dumlupınar Edebiyat Ermeni Meselesi Ertuğrul Gazi Ficar Savaşları Fil Vakası Gazi Osman Paşa Haritalar Hasan Tahsin Haşimiler Hicaz Demiryolu Hocali Katliami Hz Ömer R.a Hz Peygamberimiz s.a.v I. Kılıç Arslan İslam Tarihi İstanbulun Fethi İstiklal Savaşı Kanuni Sultan Süleyman Kaptan-ı Deryalar Karapapak Mihrali Bey Kaymakam Kemal Bey Kaynakçalar Kıssadan Hisse Kurtuluş Savaşı Kuyucu Murat Paşa Malkoçoğulları Mehmet Akif Ersoy Mehter Melikşah Milli Cemiyetler Milli Mücadele Nizamname Orhan Gazi Osmalıda Sosyal Müesseseler Osman Gazi Osmanlı Alimleri Osmanlı Kaynakça Osmanlı Kronolojisi Osmanlı Paşaları Osmanlı Şeceresi Osmanlı Tarihi Osmanlıda Bilim ve Sanat Osmanlıda Kurumlar Osmanlıdaki Akıncılar Osmanli Osmanli Sultanlari Piri Reis Röportaj Sahabe-i Kiram Sarıkamış Savaşlar ve Cepheler Slayt Sultan Abdülaziz Sultan Abdülmecid Sultan I. Abdülhamid Sultan I. Ahmed Sultan I. İbrahim Sultan I. Mahmud Sultan I. Mehmed Çelebi Sultan I. Murad Sultan I. Mustafa Sultan II. Abdülhamid Sultan II. Ahmet Sultan II. Bayezid Sultan II. Mahmud Sultan II. Murad Sultan II. Mustafa Sultan II. Osman (Genç Osman) Sultan II. Selim Sultan II. Süleyman Sultan II.Mehmed (Fatih Sultan Mehmed) Sultan III. Ahmed Sultan III. Mehmed Sultan III. Murad Sultan III. Mustafa Sultan III. Osman Sultan III. Selim Sultan IV. Mehmed Sultan IV. Murat Sultan IV. Mustafa Sultan V. Mehmed Reşat Sultan V. Murad Sultan Vahideddin Şehit Tarhuncu Sarı Ahmed Paşa Tuğrul Bey Türk Türk Beyleri Türk Beylikleri Türk Devletleri Türk Sultanları Türk Tarihi Uzun Hasan Vezir Yavuz Sultan Selim Yedi Sekiz Hasan Paşa Yıldırım Beyazıd

Archive

Bu blogda yazılan her yeni yazıdan gününde haberdar olmak ister misin?
Cevabın evet ise sana e-posta aboneliğini önerebilirim. Böylece her yeni yazı için posta kutunuza mail düşecektir.

E-posta adresinizi yazın:

Tarih Sayfaların'da yayınlanacak yeni yazılar e-mail adresinize gelsin.

Post Link

İzleyiciler